Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo doanh thu lợi nhuận hàng ngày

Để nắm bắt hiệu quả kinh doanh như thế nào từ đó đưa ra quyết định kinh doanh chính xác hơn, điều đầu tiên bạn cần xem là báo cáo doanh thu lợi nhuận hàng ngày cũng như là các hoạt động khác của cửa hàng/doanh nghiệp. Với báo cáo hàng ngày trên phần mềm NEXTSHOP sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan và chính xác hiệu quả kinh doanh của bạn. Tại màn hình báo cáo bạn có thể xem các ngày trước hoặc sau để tiện cho việc theo dõi, đánh giá và so sánh.

Báo cáo hiệu quả hoạt động để hoạch định chiến lược kinh doanh

  Ngoài xem báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng ngày, chủ cửa hàng/doanh nghiệp cần nắm:
 • Báo cáo hàng hóa trong kho, tại các chi nhánh (điểm bán) như thế nào từ đó điều chuyển cũng như nhập kho kịp thời cho việc bán hàng.
  Báo cáo tồn kho
  Báo cáo tồn kho
 • Đâu là mặt hàng bán chạy, đâu là mặt hàng bán chậm qua các báo cáo bán hàng, sản phẩm từ đó kịp thời có chính sách điều chỉnh bán hàng cũng như nhập hàng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.
  Báo cáo tồn kho
  Báo cáo tồn kho
 • Nếu bạn thuê nhân viên cần nắm bắt hoạt động của nhân viên như thế nào. Báo cáo doanh thu, lợi nhuận…theo từng nhân viên sẽ giúp bạn kiểm soát và có chính sách phù hợp với từng nhân viên như khen thưởng với nhân viên làm tốt, kịp thời đào tạo những nhân viên yếu kém.
  Báo cáo bán hàng theo nhân viên
  Báo cáo bán hàng theo nhân viên

Xem các báo cáo khác

Với hệ thống báo cáo tùy chọn linh hoạt bạn có thể tự tạo ra các báo cáo theo các tiêu chí, mục đích khác nhau phục vụ cho việc quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình.