Quản lý và chăm sóc khách hàng

Tạo danh sách khách hàng

Tạo danh sách khách hàng cho cửa hàng/doanh nghiệp để biết khách hàng mua hàng của bạn là ai với các thông tin chi tiết về khách hàng từ đó nắm bắt được nhu cầu và thói quen mua hàng của khách hàng. Chọn chức năng “Khách hàng” và thêm mới từng khách hàng hoặc thêm nhiều khách hàng cùng lúc bằng cách nhập bằng tệp tin excel.

Quản lý khách hàng
Quản lý khách hàng

Chăm sóc khách hàng thân thiết

Chính sách chăm sóc khách hàng tốt là yếu tố quan trọng tạo ra các khách hàng thân thiết cho cửa hàng/doanh nghiệp của bạn. Phần mềm NEXTSHOP tích hợp sẵn tính năng khách hàng thân thiết để bạn lựa chọn cài đặt phù hợp với chiến lược của cửa hàng/doanh nghiệp.

Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết
Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết

Ngoài ra bạn có thể tạo và quản lý thẻ quà tặng dành cho các khách hàng để tạo sự thu hút và kích thích nhu cầu mua hàng đối với cửa hàng/doanh nghiệp của mình.

Quản lý và thêm mới thẻ quà tặng
Quản lý và thêm mới thẻ quà tặng