Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

NEXTSHOP yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của NEXTSHOP và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và ứng dụng NEXTSHOP. NEXTSHOP sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng NEXTSHOP có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. NEXTSHOP không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho NEXTSHOP về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


2. Dịch vụ, ứng dụng liên kết với NEXTSHOP

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng, NEXTSHOP áp dụng một số điều khoản riêng khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ, ứng dụng do NEXTSHOP cung cấp hoặc có liên kết với NEXTSHOP.

  Đối với khách hàng sử dụng Ứng dụng NEXTSHOP từ Apple App Store hoặc Google Play, bạn hiểu và chấp nhận rằng NEXTSHOP có quyền:

 1. Ghi dữ liệu của Ứng dụng NEXTSHOP lên thẻ nhớ trên thiết bị cài đặt ứng dụng
 2. Truy cập vào Internet từ thiết bị cài đặt ứng dụng.

Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.


3. Phạm vi sử dụng thông tin

  NEXTSHOP sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Trung tâm hỗ trợ kĩ thuật của NEXTSHOP.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • NEXTSHOP có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của NEXTSHOP. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, NEXTSHOP vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của NEXTSHOP.


5. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty Cổ phần NEXTSHOP

Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng

Hotline: 0988 569 569

Email: hotro@nextshop.mobi


6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu NEXTSHOP thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của NEXTSHOP. Khi tiếp nhận những phản hồi này, NEXTSHOP sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.


7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin của Khách hàng trên NEXTSHOP được NEXTSHOP cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của NEXTSHOP. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. NEXTSHOP cam kết.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của NEXTSHOP