Các bước chuẩn bị trước khi kinh doanh

Thiết lập thông tin cửa hàng/doanh nghiệp của bạn

Tính năng “Thiết lập thông tin cửa hàng/doanh nghiệp” cho phép chủ cửa hàng/doanh nghiệp thiết lập các thông tin hiển thị, hình ảnh đại diện của cửa hàng/doanh nghiệp, thông tin hiển thị trên hóa đơn bán hàng, cũng như thiết lập các thông tin về sản phẩm, nhập hàng, bán hàng, khách hàng, nhân viên, điểm bán hàng…để bắt đầu hoạt động kinh doanh như khi bạn bắt đầu sử dụng một chiếc điện thoại mới. Để thiết lập chọn chức năng “Cài đặt”, màn hình cài đặt như hình bên dưới.

Thiết lập thông tin cửa hàng/doanh nghiệp
Thiết lập thông tin cửa hàng/doanh nghiệp

Thiết lập các điểm bán hàng tương ứng

Tính năng “Thiết lập các điểm bán hàng” cho phép thêm một hoặc nhiều điểm bán hàng tùy thuộc vào quy mô cửa hàng/doanh nghiệp của bạn. Mỗi điểm bán hàng (tương đương với một chi nhánh) có kho hàng, chính sách bán hàng, nhân viên, quản lý đơn hàng, báo cáo…riêng biệt. Tuy nhiên các dữ liệu về sản phẩm và khách hàng sẽ được sử dụng chung. Để thêm và thiết lập thông tin điểm bán hàng vào chức năng “Điểm bán hàng”, màn hình chức năng như bên dưới.

Danh sách điểm bán hàng
Danh sách điểm bán hàng

Thiết lập danh sách nhân viên

Nhân viên là những người tham gia vào vận hành hoạt động kinh doanh của bạn, tạo danh sách nhân viên và phân quyền tương ứng với vai trò, trách nhiệm được giao đối với từng nhân viên đảm bảo bảo mật thông tin kinh doanh, nắm bắt hoạt động của nhân viên, kiểm soát gian lận giảm thất thoát hàng hóa, doanh thu và tiền. Chọn chức năng “Nhân viên” để tạo danh sách nhân viên cho cửa hàng/doanh nghiệp của bạn.

Danh sách nhân viên
Danh sách nhân viên

Xây dựng chính sách bán hàng

Chính sách giá bán là yếu tố cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút khách hàng tạo doanh thu và lợi nhuận cho cửa hàng/doanh nghiệp do vậy có chính sách giá bán phù hợp, linh hoạt, bắt kịp nhu cầu khách hàng sẽ quyết định đến hiệu quả kinh doanh. Phần mềm hỗ trợ xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và tự động.

Cài đặt giá bán theo từng sản phẩm, danh mục sản phẩm, theo điểm bán hàng, theo nhóm khách hàng và cấp độ khách hàng, cài đặt nhiều mức giá khác nhau tương ứng với mục đích và đối tượng bán hàng (bán buôn, bán lẻ, bán theo nhóm…).

Thiết lập giá bán sản phẩm
Thiết lập giá bán sản phẩm
 • Thiết lập các chương trình khuyến mại đa dạng và linh hoạt theo nhiều tiêu chí khác nhau:
  • Theo sản phẩm, danh mục sản phẩm.
  • Theo cấp độ, nhóm khách hàng.
  • Theo giá trị đơn hàng, số lượng sản phẩm mua.
  • Thời gian mua hàng, tần suất mua hàng.
  • Chương trình khuyến mại
   Chương trình khuyến mại
 • Thiết lập tích điểm khi mua hàng, thẻ quà tặng mua hàng để tạo khách hàng thân thiết.
 • Thiết lập chính sách hoa hồng bán hàng linh hoạt tạo động lực bán hàng cho nhân viên.
 • Thiết lập thuế nhập hàng, thuế bán hàng đối với các mặt hàng có thuế.