ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

THÔNG TIN VỀ CỬA HÀNG HOẶC DOANH NGHIỆP
Các thông tin về cửa hàng, doanh nghiệp được sử dụng để in trên hoá đơn bán hàng và làm thông tin liên lạc với NEXTSHOP.

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP ĐỂ QUẢN LÝ

Nhấn nút "Đăng ký" đồng nghĩa là bạn đồng ý với điều khoản sử dụng của NEXTSHOP.