Quản lý đơn hàng, giao dịch hàng ngày

Bán hàng tại điểm bán hàng (cửa hàng)

Sau khi hoàn thành bước nhập sản phẩm và nhập hàng cho cửa hàng/doanh nghiệp của mình, bạn đã có thể sử dụng NEXTSHOP để bán hàng dễ dàng.

Tại cửa hàng sau khi khách hàng chọn sản phẩm muốn mua và mang đến quầy thanh toán, bạn vào chức năng “Bán hàng” để tạo đơn bán hàng và in hóa đơn cho khách. Bạn nhập tên hoặc mã sản phẩm vào ô tìm kiếm hoặc chọn từ danh sách để đưa sản phẩm vào danh sách sản phẩm bán cho khách. Bạn có thể sử dụng máy quét mã vạch để quét mã vạch trên sản phẩm sau đó sản phẩm sẽ hiển thị trên danh sách sản phẩm bán cho khách. Khi đã có đủ sản phẩm khách hàng muốn mua trong danh sách, nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn thành đơn bán hàng và in hóa đơn cho khách hàng.

Màn hình bán hàng
Màn hình bán hàng

Tại màn hình bán hàng bạn có thể thêm khách hàng mua hàng vào đơn hàng, lựa chọn chính sách bán hàng tương ứng như: Giảm giá, khuyến mại…cho hóa đơn bán hàng.

Trong lúc đang bán hàng nếu khách hàng muốn tiếp tục mua hàng, bạn có thể “Tạm dừng” đơn hàng đó để phục vụ khách hàng tiếp theo, sau khi khách hàng quay lại bạn tiếp tục bán hàng với đơn hàng tương ứng.

Để bán hàng một cách nhanh chóng bạn có thể sử dụng các phím tắt để thực hiện thao tác nhanh hơn, hoàn thành bán hàng chỉ trong 30 giây.

Quản lý đơn bán hàng

Sau khi hoàn thành bán hàng bạn cần quản lý đơn hàng để nắm bắt chi tiết trạng thái đơn hàng là đã giao hàng hay chưa, đơn hàng có hoàn trả, đơn hàng có hủy hay không, thông tin chi tiết về hàng hóa trong đơn hàng, thông tin doanh thu, chi phí và lợi nhuận tương ứng, đơn hàng có phải vận chuyển và giao hàng hay không,…Tất cả các thông tin đó được hiển thị và dễ dàng tìm kiếm từ cơ bản đến chi tiết tại màn hình quản lý danh sách đơn hàng. Để quản lý đơn hàng chọn chức năng “Danh sách đơn bán hàng” tại màn hình bán hàng.

Xem danh sách đơn bán hàng
Xem danh sách đơn bán hàng
Quản lý danh sách đơn bán hàng
Quản lý danh sách đơn bán hàng