Quản lý nguồn hàng, nhập hàng và kho

Quản lý nhà cung cấp

Để chuẩn bị cho bước nhập hàng bạn hãy tạo danh sách nhà cung cấp sản phẩm tương ứng bạn muốn nhập hàng để kinh doanh. Việc nhập nhà cung cấp giúp bạn quản lý nguồn hàng rõ ràng, lịch sử nhập hàng theo nhà cung cấp, quản lý công nợ với nhà cung cấp dễ dàng. Bạn có thể thêm từng nhà cung cấp vào hệ thống hoặc thêm nhiều nhà cung cấp cùng lúc bằng tệp tin excel.

Quản lý nhà cung cấp
Quản lý nhà cung cấp

Nhập hàng và kiểm soát tồn kho

Để nhập hàng vào kho và kiểm soát số lượng tồn kho bạn tạo đơn nhập hàng tương ứng với danh sách sản phẩm và số lượng nhập. Ngoài tạo đơn nhập hàng bạn có thể tạo các đơn trả hàng nhà cung cấp, điều chuyển kho, đơn đặt hàng với nhà cung cấp. Đảm bảo thông tin hàng hóa luôn được cập nhật đầy đủ, giúp quá trình tự động kiểm soát và tính toán hàng tồn kho kịp thời và chính xác. Để tạo đơn nhập hàng bạn vào chức năng “Nhập hàng”, bạn có thể nhập hàng theo từng đơn hàng hoặc nhập hàng theo lô bằng tệp tin excel. Tạo đơn nhập hàng nhanh chóng bằng cách nhập tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm vào ô tìm kiếm để đưa sản phẩm vào danh sách sản phẩm sẽ nhập. Chọn nhà cung cấp bằng cách nhập tên nhà cung cấp, nếu chưa có nhà cung cấp bạn có thể tạo nhà cung cấp ngay tại màn hình nhập hàng.

Màn hình nhập hàng
Màn hình nhập hàng

Sau khi nhập hàng bạn cần kiểm soát số lượng tồn kho để tránh thất thoát và có kế hoạch nhập hàng kịp thời, không để tình trạng hết hàng, chậm hàng. Kiểm soát tồn kho theo từng sản phẩm, danh mục, điểm bán hàng và số lượng tổng. Kiểm kho/Đếm hàng khi thấy số lượng hàng bị sai lệch, tự động cân bằng sau khi kiểm kho.

Kiểm hàng tồn kho
Kiểm hàng tồn kho