Bảng giá phần mềm và thiết bị bán hàng

Chi phí sử dụng

Gói Mức phí
1 Năm 499.000 đ
3 Năm 999.000 đ
10 Năm 2.999.000 đ

Thiết bị phần cứng