Thanh toán quẹt thẻ

Tính năng “Thanh toán quẹt thẻ qua thiết bị MPOS” cho phép chủ cửa hàng/doanh nghiệp sử dụng phương thức thanh toán thông qua thẻ ngân hàng. Với phương thức mới này, các điểm bán hàng có thể tiết kiệm tối đa thời gian thanh toán, kiểm soát nguồn tiền chính xác và thu hút đông đảo khách hàng.

Mỗi thiết bị MPOS kết nối tương ứng với từng điểm bán hàng, để kết nối hệ thống với thiết bị quẹt thẻ MPOS thực hiện các bước sau:

1. Vào chức năng Điểm bán hàng, chọn điểm bán hàng cần thiết lập thanh toán quẹt thẻ qua MPOS

2. Nhập thông tin kết nối thiết bị quẹt thẻ MPOS gồm:

- Tài Khoản Thanh Toán (Mobile User): Là tên đăng nhập được MPOS cấp khi mua thiết bị, dùng để truy cập ứng dụng MPOS.

- Mã Thiết Bị (Serial Number): Là mã số thiết bị MPOS của bạn đang sử dụng. Mã số = MPOS + Mã 10 số cuối đằng sau thiết bị.

3. Nhấn nút "Lưu" để lưu thông tin cài đặt và hoàn thành.